Print

Software Engineering

Code

SW-SWE1

Version

2.0

Offered by

Software Ingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Main purpose

Formålet med dette kursus er at kvalificere den studerende til at forstå softwareingeniør begreber, der bruges til at udvikle objektorienteret software med UML ved brug af Unified Process for at forstå, hvordan man kommer fra et problem til den endelige løsning. Dette indebærer krav indsamling (Ved brug af Use Case teknik og ikke-funktionelle beskrivelser), analyse, domænemodeller, interaktionsdiagrammer, designklasser, designmønstre mv.

Knowledge

Den studerende skal kunne forstå:
• Abstraktion
• UML
• S.O.L.I.D Design principper
• Unified Process
• SCRUM
• Design principper
• Arkitektur design
• Krav indsamling
• Analyse vs design modeller
• Forstå forskellen mellem softwareudvikling og kodning.

Skills

Efter at have gennemført dette kursus vil den studerende være i stand til at:
• Analysere et problem og dokumentere analysen og designet til løsningen i UML
• Anvende UML og Unified Process
• Bruge UML til at dokumentere krav, analyse og designgenstande
• Følge Unified Process i kombination med fleksibel softwareudvikling
• Bruge SCRUM sammen med Unified Process
• Oprette en domænemodel fra en problembeskrivelse og kravspecifikation samt elementerne i modellen
• Oprette en designmodel og forstå elementerne i den
• Bruge S.O.L.I.D principperne på en design model
• Designe til test
• Lave arkitektoniske designmodeller

Competences

Efter kurset vil den studerende have opnået følgende kompetencer:
• Kunne arbejde på et højt abstraktions niveau - hvad er problemet der skal løses?
• Forstå et problem og være i stand til at udarbejde en kravspecifikation med Use Cases teknikker og ikke-funktionelle beskrivelser
• Samarbejde om projekter med mange deltagere.

Topics

Teaching methods and study activities

​Kurset omfatter 55 lektioner i klasseværelset. Disse lektioner består af underviser præsentationer og øvelser.
Kurset omfatter en eller flere kursus opgaver.

Resources

NA

Evaluation

Examination

Kriterier for deltagelse i prøve:
Obligatoriske kursus aktiviteter afsluttet:
• En række præsentationer
• Kursus opgave indleveret inden deadline. 

Prøveform:
For ordinære studerende på Softwareingeniøruddannelsen:
• SWE vurderes sammen med SEP2-projektet.
• SEP2-projektet og prøven skal vise, den studerendes forståelse for SWE1-emner og deres brug i praksis
• Under SEP2 prøven vil der blive stillet specifikke SWE1 spørgsmål, som skal besvares tilfredsstillende for at kunne bestå SEP2.
• Karakteren for SWE1 og SEP2 vil være den samme, men gives som to karakterer.

ELLER for øvrige studerende

Individuel mundtlig prøve uden forberedelse, hvor 50% af bedømmelsen baseres på en eller flere kursus opgave(r) og 50% af bedømmelsen baseret på et emne fundet ved lodtrækning. 

Tilladte værktøjer:
Alle
 
For alle: Intern bedømmelse
 
Omprøve:
Bemærk, at omprøve kan tage en anden form end den ordinære prøve.

Grading criteria

Karakter efter 7-trins skalaen.
Eksamen tæller 100% i den endelige karakter.

Additional information

Responsible

Ib Havn

Valid from

2/1/2022 12:00:00 AM

Course type

Keywords

<div>Abstraktion, UML, S.O.L.I.D, SCRUM</div>